FIRMA WADER-WOŹNIAK

Polski producent zabawek dla dzieci. Od 30 lat dajemy dzieciom radość. Sprawdź naszą pełną ofertę i dowiedz się, gdzie kupisz nasze zabawki.

DANE TELEADRESOWE

Telefon: +48 32 264 60 40
E-mail: mail@wader.toys

Wader-Woźniak Sp. z o.o.

42-530 Dąbrowa Górnicza

Ul. Rudna 30

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Dane kontaktowe

ul. Rudna 30,
42-530 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 322646040
Mail: mail@wader.toys

Wyślij do nas wiadomość e-mail, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

ODDZIAŁY W POLSCE

42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Rudna 30

Tel: +48 691 910 732
E-mail: sprzedaz@wader.toys

Tel:+48 601 686 842
E-mail: gdynia@wader.toys

30-733 Kraków
ul. Obrońców Modlina 5

Tel: +48 608 635 472
Tel./Fax: +48 12 262 96 90
Email: krakow@wader.toys

Tel: +48 605 238 224
Tel: +48 601 554 853
E-mail: poznan@wader.toys

05-082 Stare Babice
ul. Koczarska 8

Tel: +48 22 299 74 80
Tel/fax: +48 22 666 92 00
Email: warszawa@wader.toys

05-830 Nadarzyn
ul. Grodziska 22,

Tel: +48 22 739 99 30
Fax: +48 22 739 99 28
Email: nadarzyn@wader.toys

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rudna 30
b) telefonicznie: + 48 32/ 264 60 40
c) mailowo: mail@wader.toys

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku:
a) z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);
b) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);
c) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, hostingowych, księgowych, kurierskich czy kancelarie prawne.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)