PLATFORMA B2B

01.

ZDJĘCIA I OPISY

Zdjęcia i opisy do aktualnych produktów w jednym miejscu z możliwością importu do sklepów www.

02.

PROMOCJE

Aktualne akcje promocyjne i specjalne rabaty.

03.

ZAMÓWIENIA

Możliwość złożenia zamówienia i historia zamówień w jednym miejscu.

WAŻNE!

Przed przystąpieniem do korzystania z platformy zapoznaj się z Regulaminem.

REGULAMIN PLATFORMY B2B

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rudna 30
b) telefonicznie: + 48 32/ 264 60 40
c) mailowo: mail@wader.toys

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku:
a) z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b);
b) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);
c) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, hostingowych, księgowych, kurierskich czy kancelarie prawne.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)