Naša história

 

Výrobca hračiek "WADER-WOŹNIAK sp. z o.o." bol založený v roku 1990 ako joint-venture dvoch rodinných firiem  s dlhoročnou  tradíciou vo výrobe hračiek – nemeckej firmy  "Hermann Wader Spielwarenfabrik" a polskej spoločnosti, ktorú založil Ryszard Wozniak.

 

 

 

 

Vďaka spojeniu skúseností oboch rodín, firma dostane nový impulz k rýchlemu rozvoju a rýchlo sa stáva najväčšou  továrňou na výrobu plastových hračiek v Poľsku. Od vzniku spoločnosti, jeho majitelia kladú veľký dôraz na zabezpečenie čo najvyššej kvality a bezpečnosti hračiek. Aby bola zaistená osobitosť, sú zapojený do všetkých fáz tvorby nového výrobku od návrhu až po fázu výroby.

V auguste 2012 dochádza k odkúpeniu podielu zahraničného partnera a tým joint-venture zaniká a firmu vlastní 100% polský kapitál.

 

Dnes stoja vo vedení spoločnosti synovia zakladateľa:  Marcin Woźniak ako predseda predstavenstva a Łukasz Woźniak ako podpredseda predstavenstva. Osobný dohľad nad kľúčovými oblasťami kreatívnych produktov zostáva základným atribútom vedenia spoločnosti.

Sídlo poľského výrobcu hračiek "WADER-WOŹNIAK sp. z o.o." , sa od svojho začiatku nachádza v meste Dabrowa Gornicza na Rudnej ulici. Neustály rast výroby a predaja  spôsobujú,  že aj sídlo aj pobočky sa rozrastajú o ďalšie výrobné, skladové a administratívne budovy až po dnešných 50 000 m2 zastavanej plochy.

Súčasnosť

Vlastníme 8 skladových priestorov v rôznych mestách v Polsku a stále spolupracujeme s viac ako 800 partnerskými predajňami.

Ako poľský výrobca hračiek máme vlastné obchodné oddelenie v Maďarsku, v Českej republike a tiež stálych obchodných partnerov na Ukrajine. Naše hračky je možné nájsť v 70 krajinách sveta, vrátane Austrálie, Nového Zélandu, alebo Izraelu.  

Navyše sme jediným výrobcom hračiek z EÚ, ktoré sú predávané pod značkou :


powrót